Visjonen:

Kulturkveld med Nils Kristian Lie 

23. oktober held tidlegare domprost Nils Kristian Lie eit føredrag om Kai Munk. Kom og ver med oss neste gong…

NILS-1

Nils Kristian Lie vitna om og las frå mange bøker av Munk.

Les meir om denne kulturkvelden ved å klikke på denne linken.

Sjå fleire foto ved å klikka på linken til venstre i menyen. Sjå video frå tilskipinga ved å trykke på meyen “film” på toppen av sida.

Tid for drøs om fiskarsoge

stril-3

Den siste onsdagen i månaden, er det ofte ei spanande samling i gamlabøteriet.  Ein møteplass for drøs om fiskarsoge, identitet og opphav. Her er det føredrag om strilane si nœringsverksemd, kultur og språk. Liegruppen har drive med fiske i over 100 år. Tradisjon og innovasjon heng nøye saman. Ved å lœre av fortida kan vi utvikle bygdene våre, og gjere oss betre i stand til å møte framtida. Meld deg på. Enkel servering.

Klimakvelden 2.mai

Video frå Klimakvelden 2.mai 2019: Professor Peter Emil Kaland held føredrag, og Peder O. Lie fortalte om nye Libas, som skal utrustast med det siste innan miljøteknologi.