Visjonen:

Midtsomarfest med folkeviser, lott og løye

21. juni var det midtsomarfest i nauste. Kom og ver med neste gong…Fest2

Sjå fleire foto ved å klikka på linken til venstre i menyen. Sjå video frå tilskipinga ved å trykke på meyen “film” på toppen av sida.

Tid for drøs om fiskarsoge

stril-3

Den siste onsdagen i månaden, er det ofte ei spanande samling i gamlabøteriet.  Ein møteplass for drøs om fiskarsoge, identitet og opphav. Her er det føredrag om strilane si nœringsverksemd, kultur og språk. Liegruppen har drive med fiske i over 100 år. Tradisjon og innovasjon heng nøye saman. Ved å lœre av fortida kan vi utvikle bygdene våre, og gjere oss betre i stand til å møte framtida. Meld deg på. Enkel servering.

Klimakvelden 2.mai

Video frå Klimakvelden 2.mai 2019: Professor Peter Emil Kaland held føredrag, og Peder O. Lie fortalte om nye Libas, som skal utrustast med det siste innan miljøteknologi.