Visjonen:

Tid for drøs om fiskarsoge

stril-3

Den siste onsdagen i månaden, er det ofte ei spanande samling i gamlabøteriet.  Ein møteplass for drøs om fiskarsoge, identitet og opphav. Her er det føredrag om strilane si nœringsverksemd, kultur og språk. Liegruppen har drive med fiske i over 100 år. Tradisjon og innovasjon heng nøye saman. Ved å lœre av fortida kan vi utvikle bygdene våre, og gjere oss betre i stand til å møte framtida. Meld deg på. Enkel servering.

Advertisements