Kva skjer på kaien? Den siste onsdagen i månaden, er det alltid eit spanande møte i gamlabøteriet. Her er det ein møteplass for drøs om fiskarsoge, identitet og opphav. Her er det føredrag om Strilane si nœringsverksemd, kultur og språk. Liegruppen har drive med fiske i over 100 år. Tradisjon og innovasjon heng saman. Ved å lœre av fortida utviklar vi bygdene våre, og gjer oss i stand til å møte framtida.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s