Eit senter for drøs om fiskarsoge

Kva skjer på kaien? Kva skjer i nauste? Ta turen. Det skjer litt av kvart.

Libas

I over 100 år har det vore eit levande liv på kaien på Liaskjeret.

Den siste onsdagen i månaden, er det som oftast eit spanande møte i gamlabøteriet, ein møteplass for drøs om fiskarsoge, identitet og opphav. Ved 19-tida. Her vert det skipa til foredrag om strilane si nœringsverksemd, kultur og språk. Liegruppen har drive med fiske i over 100 år. Tradisjon og innovasjon heng saman. Ved å lœre av fortida utviklar vi bygdene våre, og gjer alle i stand til å møte framtida. Meld deg på. Enkel servering.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s